AlmereStories_edited.jpg

TOOLKIT VOOR BEHOUD EN ONTWIKKELING VAN ERFGOEDWAARDEN IN GROEIKERNEN

 

Nederlandse Groeikernen (1968-1988) staan voor de eerste stedelijke vernieuwing. Verdichting, verduurzaming en leefbaarheid vragen om interventies in de bestaande wijken, maar er is nog geen consensus over de waarden
van dit jonge erfgoed. Wat zijn de erfgoedwaarden en wie bepaalt dat? Hoe kunnen groeikernen hun kwaliteiten koesteren? Hoe kan erfgoedbeleid stedelijke ontwikkeling versterken? Vanuit maatschappelijk en
wetenschappelijk perspectief is er behoefte aan een bredere opvatting van erfgoedwaarden waarbij ook burgers worden betrokken. Het Europese Verdrag van Faro benadrukt vanuit de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed het belang om burgers te betrekken bij het bepalen van cultureel erfgoed (Council-of-Europe, 2005). De Omgevingswet (2021) verplicht gemeentes om kwaliteiten van leefomgevingen vast te leggen, waaronder cultureel erfgoed.

Dit onderzoek draagt bij aan een innovatieve erfgoedbenadering voor jong erfgoed, door burgerwaardering als startpunt te nemen. Het levert een toolkit voor behoud en ontwikkeling van kwaliteiten in wijken, gebaseerd op burgerwaardering. Gemeente Almere is partner in het project en heeft reeds ‘participatieve erfgoed-pilots’ uitgevoerd. Dit onderzoek evalueert die pilots op methodiek en erfgoedwaarden, integreert die naar in ontwerp-toolkit en geeft aanbevelingen voor implementatie in het erfgoedbeleid. Almere-Haven dient als casus om tot relevante en inspirerende resultaten te komen voor Groeikernen en Post 65 wijken.

 

PUBLICATIES

april 2021

ALMERE HERITAGE CUBE: AN ASSESSMENT FRAMEWORK FOR PARTICIPATORY HERITAGE VALORISATION IN ALMERE

door Lidwine Spoormans en Deniz Ikiz Kaya

april 2021

ALMERE STORIES: RESIDENTS' VALUES AS KEY INFORMATNS FOR REDESIGN

door Lidwine Spoormans

 
HeritageCube_edited.jpg

TEAM

ir. Lidwine Spoormans

onderzoeker TU Delft

prof.dr. Ana Pereira Roders

onderzoeker TU Delft

dr. Leeke Reinders

onderzoeker TU Delft

prof.ir. Wessel de Jonge

onderzoeker TU Delft

dr. Deniz Ikiz Kaya

onderzoeker TU Eindhoven