Image by Vishall Helm

STUREN, ONTWERPEN EN REKENEN AAN DE KLIMAATADAPTIEVE STAD: EINDHOVEN

 

Dit ‘twin’-project behelst twee deelprojecten die door TU/e en de WUR worden doorgevoerd. De context
van dit ‘twin-project’ is dat er reeds veel kennis is over klimaatadaptief ruimtelijk ontwerp. Maar de
toepassing in de praktijk blijkt lastig, onder meer door onvoldoende koppeling met het bestuur.
Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat ontwerpend onderzoek de (visuele) communicatie met
bestuur effectief kan ondersteunen en van de nodige feiten voor de casussen voorzien.


Voor water-gerelateerde opgaven bestaan in deze context al meerdere projecten. Voor hittevraagstukken
is dit echter geheel nieuw. Dit ‘twin-project’ behelst daarom de positie van ontwerpend onderzoek in
besluit- en planvormingsprocessen in twee deelprojecten: het thema van effectieve watersystemen wordt
door TU/e onderzocht en het thema hittestress door WUR. Daarbij vormt het onderzoek vanuit de TU/e
met een studie van de bestaande situatie over ontwerpend onderzoek voor watersystemen de basis en
toetst het onderzoek van WUR of de bevindingen van de TU/e mbt. watervraagstukken in een
ontwerpend onderzoek voor hittestress getransfereerd kunnen worden. Het OntwerpLab voor de
klimaatrobuuste stad doet in Eindhoven een verkenning van bestaande projecten over hoe de
doelstellingen voor de waterbestendige stad de beste impact op bestuurlijke beslissingen kan hebben.
Het onderzoek bestaat uit literatuur- en projectanalyses.