Image by Debbie Molle

STUREN, ONTWERPEN EN REKENEN AAN DE KLIMAATADAPTIEVE STAD

 

In dit project kijken de TU/e en de WUR naar de reeds bestaande veelheid aan kennis over klimaatadaptief ruimtelijk ontwerp. Hoewel klimaatadaptatie een steeds belangrijkere plaats inneemt op de politieke agenda's, is de vertaling van beleidsdoelstellingen naar concrete uitvoeringsmaatregelen een hindernis die nog onvoldoende wordt bestudeerd. Research Through Design (RTD) als ontwerpstrategie heeft het potentieel om het implementatieproces van klimaatadaptatiemaatregelen te verbeteren. Dit komt omdat RTD de instrumenten biedt om klimaatadaptatie zowel vanuit een wetenschappelijk als vanuit een ontwerpperspectief te benaderen. Dit onderzoek kijkt naar het gebruik van RTD in de implementatieprocessen van klimaatadaptatiemaatregelen in Nederlandse gemeenten. In het bijzonder wordt gekeken naar de verschillen tussen de aanpak van problemen gerelateerd aan hittestress en die gerelateerd aan wateradaptatie. Terwijl Nederland een sterke institutionele geschiedenis heeft in het aanpakken van wateradaptatieproblemen, zijn hittestress en stedelijk klimaat relatief onontgonnen gebieden die nu aan belang winnen. Uit de resultaten blijkt dat de meeste gemeenten hun eigen aanpak ontwikkelen en hanteren voor de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen. Hun aanpak van hittestress-gerelateerde problemen is over het algemeen minder geformaliseerd dan hun aanpak van wateradaptatie en hun aanpak bevat soms elementen van de RTD-aanpak. Met deze verkennende studie willen we een discussie op gang brengen over hoe RTD kan worden gebruikt om klimaatadaptatiemaatregelen in gemeenten te verbeteren, en hoe het de uitwisseling van best practices kan vergemakkelijken.

 

TEAM

IR. MARCEL MUSCH

onderzoeker TU Eindhoven

PROF.DR. SANDA LENZHOLZER

onderzoeker Wageningen University & Research

CLAUDIA ROT MSC

onderzoeker Wageningen University & Research

EVI VAN DE LOGT

onderzoeker TU Eindhoven

PROF.DR.IR. PIETER VAN WESEMAEL

onderzoeker TU Eindhoven