Bospolder Tussendijken II.jpg

PUBLIC SPACES FOR HAPPY SENIOR LIVING

 

Openbare ruimten (trottoirs, pleinen, parken, etc.) spelen een belangrijke rol in het stedelijk leven. Als ze goed ontworpen zijn, kunnen ze een actieve en gezonde levensstijl en een levendig stadsleven stimuleren (bijv. Jane Jacobs, 1961). De vergrijzing van de bevolking brengt nieuwe uitdagingen met zich mee in het ontwerp van de openbare ruimte.


Het aandeel ouderen zal in 2040 25% van de Nederlandse bevolking bereiken (CBS, 2012). De overheid stimuleert ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is een fysieke omgeving die voldoet aan de behoeften van ouderen.


In dit project wordt onderzocht hoe de inrichting van de openbare ruimte kan worden verbeterd om optimaal te voorzien in de behoeften van ouderen, terwijl de openbare ruimte aantrekkelijk blijft voor andere bevolkingsgroepen. We streven naar een intergenerationele inrichting van de openbare ruimte, gebaseerd op onderzoek naar voorkeuren en gedrag.


Het project is een samenwerking tussen gedragswetenschappers en architecten/stadsontwerpers, en tussen de TU Eindhoven en de TU Delft. We breiden de onderzoeks- en ontwerpmethodologie uit die is ontwikkeld in het Lighthouse project Happy Senior Living (Ossokina, Arentze, Van Gameren en Van den Heuvel, 2018) en het Netspar project Residential preferences of elderly (Ossokina en Arentze, 2019). We bouwen voort op onze eerdere ervaringen met het ontwerpen van de openbare ruimte die de connectiviteit, de gemeenschap en het karakter verbetert (Jurgenhake, 2017).

 

TEAM

DR. IOULIA OSSOKINA

onderzoeker TU Eindhoven

DR. BIRGIT JURGENHAKE

onderzoeker TU Delft

PROF.DR. THEO ARENTZE

onderzoeker TU Eindhoven

PROF.IR. DICK VAN GAMEREN

onderzoeker TU Delft

DR.IR. DIRK VAN DEN HEUVEL

onderzoeker TU Delft

 

PUBLICATIES

november 2021

ASSESSMENT TOOL TO EVALUATE AND IMPROVE AGE-INCLUSIVENESS OF PUBLIC SPACES: COMBINING A BEHAVIOURAL SCIENCES AND AN URBAN DESIGN APPROACH

door Ioulia Ossokina en Birgit Jürgenhake et al.