Image by Kelly Sikkema

ONTWERPKRACHT EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

 

De omgevingswet veronderstelt een gedecentraliseerde en participatieve benadering, waarbij burgers en lokale overheden het vertrouwen wordt gegeven hun eigen beslissingen te nemen. Wat betekent dit voor de rol van de ontwerper/het ontwerp? De omgevingswet reflecteert veranderingen in de maatschappij, maar faciliteert en stuurt ze ook, gebaseerd op keuzes en prioriteiten. De wet wordt ten eerste deel van de omgeving waar de ontwerper in werkt, door haar omgevingsvisies, haar omgevingsplannen en andere elementen, zal zij nieuwe vragen en instrumenten introduceren die voor de ontwerper van belang zijn. Maar vooral is de ontwerper/het ontwerp van belang om ruimtelijke kwaliteit te helpen realiseren, en om ook in dit en het toekomende tijdsgewricht het publieke gezicht mede vorm te geven, van de wijze waarop we onze maatschappij samen inrichten.


In de afgelopen periode is via praktijksituaties een onderzoek gedaan om te komen tot begrip voor bovenstaande relatie, alsook om aanbevelingen te kunnen doen naar aan (lokale) overheden, ondernemers, burgers en uiteraard ontwerpers om de potenties van het nieuwe omgevingsbeleid zo goed mogelijk te benutten. Dit project diept het voorgaande onderzoek verder uit, door de maatschappelijke meerwaarde van het ontwerp binnen een meer interdisciplinair onderzoek te benaderen.

 

TEAM

 

IR. SANDRA VAN ASSEN

onderzoeker TU Delft

PUBLICATIES

juni 2019

SCHOONHEID IS GEEN VARIABELE

door Sandra van Assen, José van Campen en Wil Zonneveld

Resultaat van het project 'Ontwerpkracht en wetenschappelijk onderzoek'