Application_designing.jpg

HET ONTWERPEN VAN DE
RUIMTELIJKE OVERGANG TUSSEN WONEN EN WERKEN

 

De integratie van wonen en werken staat op de agenda van veel steden. Stedelijke
productie wordt gezien als manier om over te stappen naar een circulaire economie
en bij te dragen aan een diversificatie van banen. Ruimte is schaars en organisatie
van landgebruik vraagt om stedenbouwkundig ontwerp dat industriële intensivering
en integratie van industrieën met wonen mogelijk maakt. Eerder onderzoek
(CitiesOfMaking CoM) heeft gewezen op twee uitdagingen hierbij: ten eerste is het
ontwerp van ruimtelijke overgangen die voorwaarden bieden voor verschillende
milieukwaliteiten relevant op meerdere schalen om hinder tussen programma's te
verminderen. Ten tweede confronteert de volledige urbanisatie alle transformatie- en
intensiveringsprojecten met een veelheid aan behoeften van verschillende
belanghebbenden.


CoM heeft de complexiteit van deze uitdagingen aangepakt en een codesigninstrument
ontwikkeld: een multidisciplinaire patroontaal die oplossingen biedt
op verschillende schalen, toegankelijk voor en bemiddelend tussen actoren. Deze
aanpak, getest in drie Europese stadsregio's, zal verder worden uitgewerkt met
name de lokale percepties van kwalitatief goede woon-werkomgevingen. De
resultaten van interviews met bewoners en ondernemers over hun lokale
milieukwaliteit worden gecorreleerd met de analyse van de gebouwde omgeving. De
resultaten laten toe ruimtelijke configuraties van overgangen tussen productie en
wonen in de gebouwde omgeving te specificeren die als leefbaarder worden
ervaren.

 

TEAM

DIPL.ING. BIRGIT HAUSLEITNER

onderzoeker TU Delft

DR. BARBARA HEEBELS

onderzoeker Ruimte en Economie bij Platform 31

JANNEKE TEN KATE MSC

onderzoeker Ruimte en Economie bij Platform 31

PROF.DR.IR. MACHIEL VAN DORST

onderzoeker TU Delft

 

PUBLICATIES

oktober 2020

CITIES OF MAKING PATTERN LANGUAGE: A SYSTEM OF SOLUTIONS

door Birgit Hausleitner