GV_Render_Park.jpg

GODESIGN: GAME PLATFORM VOOR ENVIRONMENTAL DESIGN

 

Het klimaat is aan het veranderen. Om dit tegen te gaan moeten hogere duurzame ontwikkelingsdoelen worden gesteld en bereikt, door bestaande gebieden te verbeteren en nieuwe stedelijke gebieden te ontwikkelen. Het is belangrijk om ontwerpen op een eerlijke en gestandaardiseerde manier te evalueren, zodat ze voldoen aan de Omgevingswet, wat een uitdagende taak is voor ontwerpers en gemeentelijke autoriteiten. Naast de milieudoelstellingen zijn er de doelstellingen vanuit de markt, bijvoorbeeld gebiedsontwikkelaars, die veelal probeert winst te maximaliseren en kosten te minimaliseren. Vervolgens dient rekening gehouden te worden met de wensen van de toekomstige beheerders en bewoners. Al deze doelstellingen en criteria integreren in één ontwerp is een complexe opgave die moeilijk alleen door intuïtie overzien kan worden.


GoDesign stelt daarom voor het ontwerpproces te structureren als een aanpasbaar, digitaal, spel voor gebiedsontwikkeling, waarbij een set gereguleerde ontwerpstappen, zoals de aggregatie van ruimtelijke modules, en een set van criteria, die automatisch worden beoordeeld met als doel om tot alternatieven te komen, worden gedefinieerd. De speler/ontwerper krijgt automatische terugkoppeling na het maken van een beslissing in het ruimtelijk ontwerp, om te beoordelen in hoeverre deze aansluit bij gestelde doelstellingen, die voldoen aan gestelde criteria en in balans zijn met publieke en private doelen, met behulp van een objectieve digitale arbiter.

 

PUBLICATIES

maart 2021

GO DESIGN GAMES: A GENERATIVE FRAMEWORK FOR
PARTICIPATORY SPATIAL DESIGN

door Pirouz Nourian, Shervin Azadi, Geertje Bekerbreede, Bauke de Vries en Qi Han

 
C3_Rener-1_V1.png

TEAM

dr.ir. Pirouz Nourian

onderzoeker TU Delft

ir. Shervan Azadi

onderzoeker TU Delft

dr.ir. Geertje Bekerbreede

onderzoeker TU Delft

prof.dr.ir. Bauke de Vries

onderzoeker TU Eindhoven

dr.ir. Qi Han

onderzoeker TU Eindhoven