emotion_edited.jpg

DE INVLOED VAN STADSONTWERP OP DE BELEVING EN GEVOELENS VAN BURGERS

Eerder onderzoek heeft laten zien dat de inrichting en ordening van de stad van
invloed is op het gedrag mensen. Deze studies richten zich voornamelijk op de
mobiliteit van mensen (bijv. verplaatsingen) en gebruiken traditionele methodes (bijv.
vragenlijsten en/of interviews). Er is nog maar weinig empirisch onderzoek, waarbij
real-time data wordt gebruikt, naar de beleving en gevoelens van mensen in relatie
tot het ontwerp van de stad. Daarom is het doel van dit onderzoek om inzicht te
krijgen in welke aspecten van het stedelijk ontwerp bijdragen aan de beleving
(evaluatie van locaties in de stad) en gevoelens (op het gebied van veiligheid,
comfort, geluk en ergernis) van burgers in de stad, en daarbij te controleren voor
persoonlijke- en contextuele kenmerken. Er zal daarbij gebruik worden gemaakt van
een mixed-methods onderzoeksdesign, waarbij de Experience Sampling Methode
(ESM) wordt gebruikt. Dit maakt het mogelijk om real-time de locatie te bepalen
(d.m.v. geotagging) en belevenissen, gevoelens en activiteiten van mensen te
meten. Deze data wordt gecombineerd met secondaire data zoals locatiekenmerken
en het weer. Interviews en focusgroepen zullen worden gebruikt om de resultaten
beter te kunnen interpreteren. Resultaten kunnen bijdragen bij het creëren van een
gezonde, aantrekkelijke, leefbare en veilige leefomgeving voor burgers.

 
Met vragenlijsten werd onderzocht op welke plekken in de stad verschillende emoties werden ervaren

Met vragenlijsten werd onderzocht op welke plekken in de stad verschillende emoties werden ervaren

 

PUBLICATIES

24 september 2020

ANALYZING THE RELATIONSHIPS BETWEEN CITIZENS’ EMOTIONS AND THEIR MOMENTARY SATISFACTION IN URBAN PUBLIC SPACES

door Minou Weijs-Perrée, Gamze Dane en Pauline van den Berg

Resultaat van het project 'De invloed van stadsontwerp op de beleving en gevoelens van burgers'

17 april 2020

DE INVLOED VAN HET STADSONTWERP OP DE BELEVING EN GEVOELENS VAN BURGERS

door Minou Weijs-Perrée, Gamze Dane, Pauline van den Berg, Jaap van der Waerden en Machiel van Dorst

26 september 2019

A MULTI-LEVEL PATH ANALYSIS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE MOMENTARY EXPERIENCE CHARACTERISTICS, SATISFACTION WITH URBAN PUBLIC SPACES, AND MOMENTARY- AND LONG-TERM SUBJECTIVE WELLBEING

door Minou Weijs-Perrée, Gamza Dane, Pauline van den Berg en Machiel van Dorst

Resultaat van het project 'De invloed van stadsontwerp op de beleving en gevoelens van burgers'

 
emotion3.jpg

TEAM

dr. Gamze Dane

onderzoeker TU Eindhoven

dr.ir. Minou Weijs-Perrée

onderzoeker TU Eindhoven

prof.dr. Theo Arentze

onderzoeker TU Eindhoven

prof.dr.ir. Machiel van Dorst

onderzoeker TU Delft