Image by Vishall Helm

DE BELEVING VAN STEDELIJKE PARKEN

onderzoek op basis van gebruiksvoorkeuren

 

De overheid wil graag dat mensen veel naar buiten gaan en meer bewegen. Hoe zouden we parken moeten inrichten zodat meer mensen er met plezier gebruik van maken?


Bestaande literatuur geeft inzicht in de rol van bepaalde kenmerken van parken op de beleving van ervan, maar het is nog onduidelijk wat de belangrijkste kenmerken zijn en wat de relatie is met emoties en welzijn. Het doel van dit onderzoek is om hier meer inzicht in te geven.

De resultaten laten zien welke kenmerken van parken de beleving en het gebruik van parken beïnvloeden en in welke mate. Dit betekent dat met de resultaten het ontwerp van een park kan worden afgestemd op de wensen van gebruikers zodat de mensen langer blijven en vaker komen. Door de relaties tussen beleving, gedrag en welzijn te onderzoeken, kunnen investeringen in een groene inrichting onderbouwd worden. Bovendien laat het onderzoek zien hoe persoonlijke kenmerken van mensen hun beleving en gebruik van parken beïnvloeden. Als een gemeente goed inzicht heeft in de kenmerken van de omwonenden van een park, kan de inrichting van het park daar op afgestemd worden. Het onderzoek geeft tenslotte nuttige informatie over het meten van gedrag, beleving en welzijn. Dit kan in andere beleidsvelden prima van pas komen, bijvoorbeeld bij onderzoek naar binnensteden.

Kortom, beleidsmakers, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen kunnen deze resultaten gebruiken bij het ontwikkelen van het beleid voor openbaar groen en het ontwerpen van parken in de stad. Dit kan zorgen voor gezondere inwoners èn verlaging van kosten. Aan de politiek geven de resultaten nuttige inzichten om inwoners meer naar buiten te krijgen en actief te laten worden in het groen.

 
 

TEAM

 

DR.IR. MINOU WEIJS-PERRÉE

onderzoeker TU Eindhoven

PUBLICATIES

april 2021

ONDERZOEK NAAR DE BELEVING
VAN STEDELIJKE PARKEN
OP BASIS VAN GEBRUIKERSVOORKEUREN

door Pauline van den Berg, Aloys Borgers, Kynthia Chamilothori, Gamze Dane, Mayke van Dinter, Minou Weijs-Perrée, Eveline van Leeuwen, Mieke Kools en Esther van Vliet

30 december 2020

THE INFLUENCE OF URBAN PARK ATTRIBUTES ON USER PREFERENCES: EVALUATION OF VIRTUAL PARKS IN AN ONLINE STATED-CHOICE EXPERIMENT

door Esther van Vliet, Gamze Dane, Minou Weijs-Perrée, Eveline van Leeuwen, Mayke van Dinter, Pauline van den Berg, Aloys Borgers en Kynthia Chamilothori

Resultaat van het project 'De beleving van stedelijke parken'